TINTENIBLE

Estudi i desenvolupament de nous processos de tintura, estampació i d'acabat tèxtil més sostenibles

El projecte TINTENIBLE té com a objectiu establir processos de tintura i d'acabat tèxtil més sostenibles mitjançant tres estratègies que cobreixen des de les matèries primeres (nous colorants i productes d'acabat), el procés de tintura i acabat i els processos de tractament d'aigües posteriors. En un primer terme s'investigarà en colorants i productes auxiliars més respectuosos amb el medi ambient, amb un grau d'absorció més alt i que siguin fàcilment biodegradables. En segon lloc, es desenvoluparan nous sistemes de tintura i estampació més sostenibles mitjançant pretractaments específics de les fibres amb agents naturals o bé desenvolupant processos de tintura més específics i optimitzats. I finalment, s'investigarà en noves metodologies per a recuperar i reutilitzar els recursos utilitzats en els processos de tintura i estampació. Aquests processos de recuperació es duran a terme mitjançant tècniques de osmosi inversa de canal obert o espiral modificada combinada amb la tècniques electroquímiques avançades.

A més a més, tot aquest procés de recuperació i reutilització es digitalitzarà amb una plataforma sensòrica que permeti monitoritzar i controlar els processos remotament. Aquest projecte neix de la necessitat d'incrementar la sostenibilitat en els processos tèxtils i especialment en les etapes de tintura, estampació i d'acabat. El 70% del total de l'aigua consumida en la cadena de producció tèxtil prové dels processés de tintura/estampació i d'acabat. S'estima que per a cada quilogram de matèria tèxtil produïda es necessiten uns 100L d'aigua i moltes vegades aquests efluents van carregats amb restes de colorants i compostos que no són degradats en els processos convencionals de depuració d'aigües. Per tal de resoldre aquesta problemàtica s'ha conformat una agrupació d'entitats catalanes molt competitiva i complementària formada per 6 entitats que pertanyen al sector tèxtil, químic i enginyeria.

Membres: Branding 1929, Color Center, Unitex, Condorchem Envitech, CNM-IMB (CSIC) i FITEX.

Aquest projecte ha estat cofinançat per ACCIÓ.

Service Big
COL·LABORADORS

T'acompanyem en el teu projecte

Contacta'ns