RFID

Control del cicle de vida del producte mitjançant tecnologia RFID

En els últims anys han aparegut en el sector competidors que, gràcies al seu control total del cicle de vida del producte, des de la fabricació fins a la venta en botiga, són capaços d'adaptar-se millor al consumidor. Per la seva flexibilitat, aquestes empreses verticals estan absorbint gran part de la quota de mercat que abans tenien els petits botiguers, que al formar part d'un ecosistema multi-marca (diferents proveïdors) no disposen del mateix marge de maniobra.
Per altra costat, les grans empreses han adoptat la tecnologia RFID com a element clau per al seguiment dels seus productes, però el petit botiguer queda fora dels avantatges que pot suposar aquesta tecnologia, ja que els hi suposa un cost d'implantació molt elevat.
Gescode, com a empresa proveïdora de software especialitzat en esport, moda i calçat, te com a objectiu capacitar a petits i mitjans fabricants i botigues per a que puguin treballar de la mateixa forma que els grans grups verticals. Com a proveïdor de Berneda i la seva marca de botigues pròpies, La tormenta Perfecta, des de fa anys ambdues empreses han anat construint ponts de comunicació entre marca i botiga, que ara es volen concretar en un projecte transformador per a totes les parts. En aquesta nova etapa, es vol crear un sistema de control de producte basat en tecnologia RFID, que s'iniciï amb la codificació del producte a la línia de producció, i que permeti fer un seguiment a través de tota la cadena logística (magatzem, albarà, recepció a botiga). Es volen crear també ponts de comunicació botiga-fabricant, de forma que hi hagi fluxos d'informació constants entre ambdues parts, donant visibilitat mútua a les dues parts. Aquesta solució seria adaptable a qualsevol empresa i pensada per a un entorn de botiga multi-marca, aportant una solució unificada per als diferents agents del sector.

Membres: GESCODE, BERNEDA, La Tormenta Perfecta i FITEX.

Aquest projecte ha estat cofinançat per ACCIÓ.

Service Big
COL·LABORADORS

T'acompanyem en el teu projecte

Contacta'ns