PRE-INTEGER. Estudi de viabilitat per la creació d’un Marketplace d’intercanvi de matèries primes secundàries

L’objectiu del projecte PRE-INTEGER és fer un estudi de viabilitat pel desenvolupament d’una plataforma pel tractament massiu de dades sobre matèries primes secundàries que sigui capaç d’afavorir la col·laboració entre agents de la cadena de valor tèxtil, facilitar l’intercanvi de materials per augmentar el reciclatge, potenciar les operacions d’economia circular i optimitzar els processos productius i logístics.

Actualment, dins dels subsector del reciclatge de fibres, existeix una problemàtica en quant a comunicació i confiança entre filadors i gestors de residus. Això provoca que el flux de materials entre aquests agents de la cadena de valor tèxtil sigui molt baix i, sovint, es decideix per la importació i exportació per la expedició de materials tèxtils utilitzats o a la importació d’aquests materials des d’altres països. Per contrarestar aquesta falta d’informació i confiança i facilitar l’intercanvi de matèries primes secundaries entre agents i afavorir l’ús de més fibres reciclades en les col·lecciones de les marques, es proposa la creació d’aquesta plataforma com un mercat d’intercanvi de matèries primes secundàries.

En aquest estudi s’ha analitzat la viabilitat tècnica i econòmica de la plataforma proposada. S’ha realitzat un estudi de les necessitats dels diferents agents de la cadena de valor i dels requeriments que han de tenir el lots de roba utilitzada per tornar a ser incorporada a la cadena de valor. Per afavorir la confiança entre els usuaris de la plataforma, s’ha apostat per un sistema de transparència basat en el blockchain, de manera que integren totes les operacions efectuades sobre un lot de roba i la seva fibra.

Amb el desenvolupament d’aquest projecte, s’ha detectat una gran necessitat entre els gestors i productors de residus per assegurar varies vies d’expedició de materials tèxtils, així com els requeriments dels filadors i altres agents de la cadena da valor, com el laboratoris, per assegurar la compra i el processament de les matèries primeres secundàries.

PRE-INTEGER ha estat coordinat pel Clúster Català de la Moda (MODACC) juntament amb l’empresa Col&Bri, amb el suport tècnic del centre tecnològic FITEX. Ha comptat amb el suport financer del Ministerio de Economía, Industria i Competitividad a través del programa de suport a projectes de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI, Convocatòria 2021).

Service Big
COL·LABORADORS

T'acompanyem en el teu projecte

Contacta'ns