SUDOTEX

El projecte SUDOTEX pretenia abordar la necessitat d’impulsar el sector textil de la regió sudest d’Europa a través de la innovació i mitjançant la participació de diferents actors vinculats a aquest sector: empreses, associacions, agències governamentals, entitats científiques, centres de formació, etc.

L’objectiu era doncs consolidar una xarxa a la zona sud d’Europa ( Portugal, Espanya i el sud de França), dirigit específicament al sector textil, per desenvolupar activitats que permetin de fomentar la innovació i la cooperación conjunta en aquestes regions del sudoest d’Europa, materialitzant un Pla d’Acció conjunta per a aquest sector.

Aquest projecte europeu va rebre el finançament de la Unió Europea a través del programa Intereg SUDOE.

Membres: CITEVE (Portugal), FOMENTEX Espanya), FITEX (Espanya), FORTEX (França) IPN (Portugal).

Durada: 2014-2015

Més informació:
www.sudotex.net
Youtube

Service Big
COL·LABORADORS

T'acompanyem en el teu projecte

Contacta'ns