Blog 1

TRACEABLE PACK - CONTENIDORS FLEXIBLES TRAÇABLES

Per Fitex Design Knowledge 21 dic 2022

El fabricant de contenidors flexibles CLIMESA, conjuntament amb el desenvolupador de software TAI SMART FACTORY, la Fundació per la Innovació tèxtil FITEX, i els clústers MODACC i PACKAGING CLUSTER s'han unit sota el paraigües del projecte Traceable Pack per a desenvolupar una solució d'innovació col·laborativa. Aquesta persegueix una major eficiència de la producció de CLIMESA en cadascuna de les seves fases, a través del monitoratge dels seus processos i la incorporació de noves tecnologies.

El consorci d'empreses i entitats han desenvolupat en els últims mesos de treball un sistema de traçabilitat de la producció i ús dels contenidors flexibles de CLIMESA a través de la recol·lecció de dades de procés (durant la producció) i d'exposició solar (post-venda) per a dotar els contenidors flexibles d'informació que els faci més segurs i de major qualitat.

Tota aquesta informació es mostrarà en una etiqueta intel·ligent cosida al contenidor, mantenint les seves condicions de seguretat i resistència. Per a incorporar totes aquestes dades a l'etiqueta, CLIMESA ha incorporat un sistema software Qplant desenvolupat per TAI SMART FACTORY que recull i ordena les dades de planta en temps real, amb els quals es pretén incrementar la productivitat per a mantenir el nivell de competitivitat.

D’altra banda, FITEX ha estudiat l'ús de tintes fotocromàtiques en les etiquetes per a fer un seguiment de la radiació solar absorbida en el teixit durant la seva vida útil. D’aquesta forma, s’ajudarà a CLIMESA i als seus clients a conèixer la vida útil dels contenidors flexibles i descartar aquells que hagin finalitzat el seu període d’utilitat.

Traceable Pack és un projecte finançat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme en la convocatòria d'ajudes de 2022 a les Agrupacions Empresarials Innovadores, que contribueix així a la transició cap a una Indústria Connectada.

Participants: 

• Modacc: https://www.modacc.cat/
• FITEX: https://www.fitex.es/
• PACKAGING CLUSTER: https://www.packagingcluster.com/
• TAI SMART FACTORY: https://www.taismartfactory.com/
• CLIMESA: https://www.fibcnet.com/

Finançat per: Agrupació Empresarial Innovadora. Març, 2022. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme


Mes informació: https://www.youtube.com/watch?v=EvBB-VeaJgY 

T'acompanyem en el teu projecte

Contacta'ns