R+D

Recerca i Desenvolupament

A Fitex estem treballant en l'àmbit dels teixits intel•ligents des de l'any 2004 i som un centre tecnològic especialitzat en proveir productes i solucions tecnològiques al mercat tèxtil basades en tèxtils intel•ligents.

Electro Chemical techniques (EC) combined with UV irradiation for the treatment and reuse of textile dyeing wastewaters: Industrial Marketing

 

El projecte ECUVal és una tecnologia ecològica basada en un innovador sistema que combina tècniques electroquímiques amb irradiació UV per al tractament de les aigües residuals procedents de la tintura tèxtil i posterior reutilització dels efluents tractats. Els processos de tintura tèxtil i acabat produeixen grans volums d'aigües residuals amb elevada coloració. A més, en el cas dels colorants reactius es requereixen altes quantitats de sal per al procés de tintura.


Aquest projecte està cofinançat per la Unió Europea dins de la iniciativa CIP Eco-Innovation de la Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP.