R+D

Recerca i Desenvolupament

A Fitex estem treballant en l'àmbit dels teixits intel•ligents des de l'any 2004 i som un centre tecnològic especialitzat en proveir productes i solucions tecnològiques al mercat tèxtil basades en tèxtils intel•ligents.

Electro Chemical techniques (EC) combined with UV irradiation for the treatment and reuse of textile dyeing wastewaters: Industrial Marketing

 

El projecte ECUVal és una tecnologia ecològica basada en un innovador sistema que combina tècniques electroquímiques amb irradiació UV per al tractament de les aigües residuals procedents de la tintura tèxtil i posterior reutilització dels efluents tractats. Els processos de tintura tèxtil i acabat produeixen grans volums d'aigües residuals amb elevada coloració. A més, en el cas dels colorants reactius es requereixen altes quantitats de sal per al procés de tintura.

Investigació de noves solucions tèxtils i de calçat esportius que millorin la Seguretat, Protecció, confort, Rendiment i benestar de l’esportista del FUTUR

El projecte SPORT@FUTURE és un projecte de R+D consorciat en el que participen 7 empreses i tres centres tecnològics de referència. El principal objectiu del projecte se centra en investigar solucions esportives innovadores molt més competitives que garanteixin i millorin la protecció i seguretat, assegurin el confort, maximitzin el rendiment i previnguin les lesions dels esportistes i qualsevol persona que realitzi activitat física, utilitzant noves tecnologies, processos i materials d’última generació. Es pretén que aquestes solucions siguin viables des del punt de vista tècnic, industrial i comercial i que disposin d’un elevat valor afegit respecte a les actuals solucions disponibles al mercat.

Desenvolupament de nous productes tèxtils orientats a donar solució a les principals patologies del peu mitjançant la fabricació de productes pel tractament preventiu, terapèutic i cosmètic

L'objectiu tècnic principal del projecte GOODFOOTEX va ser el desenvolupament de nous productes tèxtils intel·ligents orientats a donar solució a la necessitat del tractament preventiu i cosmètic de les principals patologies del peu.

Projecte de recerca per a la creació de nous materials tèxtils destinats al tractament preventiu i pal·liatiu de patologies de la pell

L’objectiu general del projecte SANITEX consistia en crear nous materials tèxtils que integrin nanocàpsules amb principis actius i farmacològics per atendre patologies de la pell.