Innovació

INNOVACIÓ

Des de FITEX dissenyem i executem projectes d’innovació en producte o en procés tant de forma individual com en col·laboració entre empreses i altres centres de recerca, universitats i administracions. Ajudem en la cerca de recursos econòmics que facilitin l’execució dels projectes, amb les administracions catalana, espanyola i europea.  

Creació d’una xarxa de cooperació públic-privada transnacional de recolzament a la internacionalització

INTER-TEX impulsa la internacionalització conjunta de les pimes del sector a través de la dinamització de l’oferta i la demanda entre els territoris, activant iniciatives de cooperació comercial i creant noves cadenes de valor transnacionals.

INTER-TEX posa a disposició de les empreses del sector 6 eines pilot a través de les quals es poden iniciar en la internacionalització, que són: Accions d’internacionalització, grups d’exportació conjunta, plataformes d’internacionalització, fires virtuals, assistència i organització de fires i la creació d’una marca “Made in Europe”.