Innovació

INNOVACIÓ

Des de FITEX dissenyem i executem projectes d’innovació en producte o en procés tant de forma individual com en col·laboració entre empreses i altres centres de recerca, universitats i administracions. Ajudem en la cerca de recursos econòmics que facilitin l’execució dels projectes, amb les administracions catalana, espanyola i europea.  

Xarxa de cooperació transnacional al sector tèxtil

El projecte SUDOTEX té per objectiu fomentar la innovació i la cooperació conjunta en la indústria tèxtil a les regions del sud-oest europeu participants del projecte, mitjançant la creació d’una xarxa estable i permanent de col·laboració entre les entitats sectorials, per desenvolupar un pla d’acció conjunta que estimuli el desenvolupament tecnològic de la indústria tèxtil de la regió.

Partners: FITEX – Fundació Privada per a la Innovació Tèxtil d’Igualada (Catalunya), FOMENTEX – Fundación para el fomento del sector textil de la Comunidad Valenciana (Valencia), IPN – Instituto Pedro Nunes y CITEVE Tecnologia Textil (Norte de Portugal) y FORTEX (Midi-Pyrénées-Francia).

El resultat del projecte va ser un pla d’acció conjunta que girava al voltant dels eixos següents:

  • Potenciar els mecanismes de transferència del coneixement i de la tecnologia entre centres d’investigació i empreses a nivell interregional.
  • Consolidar els clústers regionals i potenciar la relació amb els clústers interregionals, desenvolupament mecanismes de comunicació i de col·laboració permanents.
  • Promoure projectes d’R+D en les àrees tecnològiques susceptibles de ser motor pel sector i identificar programes a nivell nacional o europeu que puguin recolzar aquests projectes.
  • Fomentar la iniciativa empresarial i les accions de promoció de l’ocupació al sector.
  • Crear estratègies de formació conjunta.